سلام. معمولا در طول روز چندین بار وضعیت چتم (استاتوس) را تغییر میدهم. تصمیم گرفتم حداقل از این به بعد آرشیوی از این پیام ها داشته باشم. هر چند که خیلی از این پیام ها فراموش شدند. از این به بعد این وبلاگ را آرشیوی برای این به قول معروف توئیت ها قرار می دهم. اعتمادی به شبکه های اجتماعی ندارم و کارکرد اینجوری برای آن قائل نیستم.