یه جایی قبلنا کار میکردم همون زمان محمود خدابیامرز، ساعت اداری رو که کم کرده بودن، بعد هم موقع نماز ظهر حاجی یه چند دقیقه ای حرف می زد و بعد هم بعضی از کارمندا با تاکید زیاد دوست داشتن یک جزء قرآن اون روزشون را همون اداره بخونن/ بگذریم حالا ساعت مفید کارکردنشون چقدر میشد؟/ داداش عبادتت را بذار برای توی خونه، اداره جای کار کردنه و مشکل مردم رو حل کردن