برای اونایی که پیغامهای همدردی فرستادن: در ادامه ماجرای دیروز، کله سحر رفتیم مخابرات، کارمند مهربون اونجا ـ البته دیگه خانم نبود، یه پیرمرد مهربون بود ـ گفت چون ورژن نرم افزارمون رو ارتقا دادیم، از اول فروردین 93 تا 18 خرداد 93، هر پرداختی که برای تلفن ثابت توی قم انجام شده، به حساب مخابرات نرفته ((((:/ زحمت کشید و گفت اگه تلفنت قطع شد، حضوری نیا، به این شماره زنگ بزن، ما خودمون یه کاریش می کنیم ((((: خعیلی باحالن