یه بنده خدایی هم هست (یکی هم بود) که هر بار زنگ میزنه میگه من بچه کوچیک دارم، الان باید از پایان نامه ام دفاع کنم، وقت ندارم مقاله علمی ـ پژوهشی بنویسم، یه کاری بکنید این مقاله من توی یه مجله چاپ بشه

بچه کوچیک... منم میخوام