دیدن عکس مجروحین و شهدای غزه برام دردناکه... خصوصا بچه ها... اینقدر لخت و پخت و یهویی نذارید توی شبکه های اجتماعی. حذف میشید از لیست دوستانم/ همین