برخی از نکات این تحلیل به نظرم چندان واقعی و منصفانه نیست البته شاید بشه گفت 99 درصدش همینه (((:/ مورد 18 واقعا دردناکه واقعا... کم فروشی و دزدی و کثافت کاری توی این صنعت ما رو زمین زده، این یه واقعیته

خبرنامه دانشجویان ایران ـ صنعت خودرو