وام ازدواج ثبت نام کرده بودم، بی شرف ها یه تاریخی زدن توی تیرماه و بعد هم الان زدن چون مراجعه نکردید، وام شما حذف شد، حالا مجددا ثبت نام کنید. میگم سیرابی من عید فطر چک کردم هنوز فعال نشده بود برای ما بعد شما چه جوری زدید تاریخ تعیین شعبه توی تیرماه؟