خونه بابام که بودم توی محله های سنتی و قدیمی شهر، مسجدها از شب اول محرم، 12 شب شام میدادن، حالا اومدم خونه خودم مثلا محله های بالاشهر، بعضی مسجدها که شب سوم هم شام ندادن، دیشب دیگه برگشتم محله ی بابا اینا تلافی این سه شب رو درآوردم/ شام هیات مثل دعای آخر میمونه، ازش جا بمونی، نصف بیشتر اجر و ثواب مجلس پریده (: