چند نفر رو میشناسید که تا وقتی یه امانتی رو به صاحبش برنگردوندن، شب نمیتونن راحت بخوابن؟ حالا این امانتی یه دونه خودکار باشه! بماند که بعضیها پول قرض میکنن و تا وقتی به روشون نیاری و گاهی به زور نری سراغشون خودشون رو به اون راه میزنن/ یه سری هم سنت خوب قرض دادن کتاب رو با پس ندادن و دیر دادن و پاره کردن کتاب خراب میکنن...