یه آدم خیر پیدا بشه، یه گروه اراذل و اوباش جمع کنه، بهشون پول حسابی بده که بیان امثال من رو کتک بزنن، تهدید کنن و بخوان که یه پروژه ی شخصی رو مثلا سه ماهه انجام بده/ گرفتی میخوام چی بگم؟ بعضی وقتها باید چوب بالای سر آدم باشه تا مثلا یه کتابی رو بنویسه/ کتک لازمم