دو تا مرغ و یه خروس توی حیاط محل کارمون داریم که چون صاحبخونه دیر به دیر بهشون سر میزنه، من بهشون غذا میدم. اگه سیر باشن هرچی هم قربون صدقه شون بری خیلی به آدم محل نمیذارن، حیوونن دیگه، نفهمن!

حالا اگه من گشنه شون بذارم، وقتی میام کلی ذوق می کنن و میذارن بهشون دست بزنم؛ نامردیه اگه گشنه شون بذارم؟