دیروز این آهنگ «خونه خوبه» امیر تتلو رو گوش می دادم، رسید به اینجاش «خسته ام از همه، خسته از خالی بودن جای صدام تو برج میلاد» گریه ام گرفت/ نمیدونم چرا/ از تتلو فقط همینو دارم و همین رو گوش دادم، گیر ندید جان دخترتون