در حال گوش دادن به آلبوم تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم/ کدوم آدم نادونی میگه این تک خوانی زن هست؟/ حداقل گوش کنید بعد هی بگید تک خوانی تک خوانی/ این یه بازی رسانه ای بود که یه سری سایت ها بگن آلبوم خانوم فلانی منتشر شد، بعد هم یه سری کفن بپوشن و اینا هم بگن ما خلاف نکردیم... این وسط کی ضرر میکنه؟