دیشب وقتی بازی فارکرای 3 رو تموم کردم و دیگه ماموریتی نمونده بود، تک و تنها توی جنگل یهو غصه ام گرفت، دلم تنگ شد برای بازی... نا امیدانه رفتم و چند نفر دیگه رو هم کشتم ولی بازم دلم آروم نگرفت (((:/ خرده نگیرید، این بازی بعد از کار و مطالعه هست، اگه قول مطلب دادم، تا شنبه می رسونم