مسئله‌ی سوم اینه که بعضی‌ها تصور می‌کنن با نامحرم متاهل می‌تونن هر چی دلشون می‌خواد شوخی کنن، یا از اون طرف مرد یا زن متاهل تصور می‌کنه که می‌تونه با نامحرم مجرد شوخی کنه و اتفاقا هر چی هم فاصله‌ی سنی خودش با نامحرم بیشتر باشه، شوخی‌هاش بیشتر و خطرناک‌تر می‌شه/ سوال ترسناک: آخه دختره‌ی بی‌شعور نمی‌ترسی اون مرد متاهل یه روز راست راستکی بخواد بیاد تو رو بگیره؟