سریال در حاشیه به نظرم یکی از ضعیف ترین کارهای مهران مدیریه/ سوژه خوب ولی پرداختش بی معنی، بدون محتوا، بدون داستان و با بازیگران سرگردان و اضافی. بیشتر بازیگران از سریال مثل یه میخ بیرون زدن/ منم می بینم گاهی می خندم ولی چیز دندون گیری نیست. اصولا فحش دادن به هر کس و هر شغلی  و هر چیزی کار خیلی راحتیه