توی برنامه ی دیروز ماه عسل، به نظرم حرفای مهمون آخر خیلی مهم بود. این جو عفو گرفتن واسه یه قاتل اونم قاتل عوضی ای که شرحش را پدر مقتول داد، به نظرتون کار درستی هست؟ منم باشم دوست دارم این جور قاتل ها رو با دستای خودم خفه کنم ولی قتل غیر عمد یه چیز دیگه است. این بازیگران و هنرمندان و... جو حقوق بشری گرفته اونا رو وگرنه خودشون هم توی همچین وضعیتی باشن، میگن یه اسلحه بدید مغز قاتل بچه ام را بریزم کف خیابون.

به نظر باید بدون تمرکز روی بحث اعدام و یا بخشش به اصل موضوع که همین وحشی بازی آدمهاست پرداخته بشه. همین چند وقت پیش، پسر همسایه پدرخانمم را به طرز وحشیانه ای با چاقو کشتن اونم با نامردی تموم. حالا باید با این وحشی بازی ها چی کار کرد؟