پسره ی گوساله به مادر و خواهرش سفارش کرده که یه دختر خیلی سفید و خیلی خوشگل مایل به بور، تحصیل کرده و شاغل با پدر و مادری که اونا هم تحصیل کرده و پولدار باشن براش پیدا کنن. خجالت میکشم که دیگه از آپشن های جسمی دختر مورد علاقه اش حرفی بزنم. / مهدی نوریه کجایی داداش که بدم پسره رو تشریحش کنی؟