از سه تا خط رایتلی که دارم، هیچ کدوم درست و حسابی به اینترنت وصل نمیشه. اعصابم رو ریختن به هم. حالا چک کردم از روی سایت ببینید چه پیغام مسخره ای داده؟!! عموحسن میگه: «نمیشه دروازه های دنیا رو به روی نسل جوونمون ببندیم!» ربطی نداشت؟ به تو چه (((:

رایتل