میگن فیلم خنده های آتوسا رو توی 5 روز ضبط کردن و حالا میخوان توی گینس ثبتش کنن/ مگه این فیلم های دری وری که گلزار ملزار توش بازی می کردن رو توی چند روز ضبط می کردن؟ من که فکر کنم یکی دو روز بیشتر کار نداره/ اگه بیشتر کار داشته باشه که واقعا ضرره