یه موضوع تهوع آور دیگه کامنت های این دخترا پای پست های پسراست. طرف یه عکس گرفته از یه درخت، زیرش صد نفر قربون صدقه ی عکاس رفتن که واااااای عجب عکسی عجب دمی عجب پایی عجب فلانی!/ یا از اون طرف دختره یه پست میذاره در مورد امام زمان، صد تا پسر میان ازش التماس دعا میخوان و برای امام زمان دلتنگی می کنن و میگن آقا کی میای؟/ تو غلط کردی با اون انتظارت!