بعضی وقت ها شوکه میشم که چه کسانی استاتوسم رو می خونن (چون چراغ خاموش زیاد داریم اینجا) و گاهی هم شرمنده که چرت و پرت مینویسم/ آخرینش رئیسم بود که فهمیدم این دری وری ها رو میخونه ولی خب یه جا خودش رو لو داد/ هر چند که ایمیلم رو مسخره میکنی و میگی پس از طوفان یعنی چی ولی بازم دوست دارم (((((((: / پاچه خوار هم نیستم (((: