هر چی این سریال میکائیل توی قسمت های قبلی جذاب و اثرگذار و سریع بود، توی قسمت آخر افتضاح به تمام معنا بود، چرت و مزخرف و کشدار و لوس مثل اکثر قسمت آخرهای سریال های سیروس مقدم، مثل پایتخت ها.../ نمی گم پایان بندی بد چون توی سریال قسمت آخر به معنای پایان بندی نیست و پایان بندی داستان ممکنه سه قسمت آخر رو شامل بشه