داشتم امکانات تیبا2 رو نگاه می کردم، از خودم بی خود شدم... جا لیوانی و ساعت دیجیتال هم داره/ خدایا ما دیگه چه انتظاری از خودروی ملی داریم؟/ مردشور هر چی ماشین مزخرف ساخت ایران! نه اینکه ایرانیه، ایرانی بودن افتخاره، بلکه به خاطر اینکه این شرکت های دزد و غارتگر یه ماشین سالم نمی دن بیرون و خریدار بیچاره باید صد بار بره نمایندگی برای تعمیر ماشینی که برچسب تایید کارخونه داره/ بوق بوق بوق