تلاش برای تطهیر امیرتتلو/ رپ اسلامی هم داریم؟/ آیا هنر یه ظرفه که میشه توش هر چیزی رو ریخت؟ مثلا رقص اسلامی هم داریم؟ میشه دیگه بابا، زر نزن، لختی که نباشه میشه اسلامی/ حالا اینو گوش کن آدم بشی: انرژی هسته ای