اینقدر پیامک مزخرف تبلیغاتی میاد که آدم مجبور میشه قید اون چند تا پیامک مهمی که براش میاد رو هم بزنه و همه رو بلاک کنه/ حال آدم به هم میخوره از این مزخرفات: اگه گفتی من چه خری هستم؟ عدد یک رو بفرست تا بگم/ اگه گفتی عمه ام چند سالشه؟ عدد 154 رو بفرست تا بگم/ چطور توی طبیعت بشاشیم؟ عدد 66 رو بفرست تا بگم. هر پیام 1500 تومن و...